Om du vill veta mer om kollaborativ ekonomi finns här en samling länkar:

 

Det kollaborativa samhället - svensk Facebook-grupp med info och diskussioner om det kollaborativa samhället

OuiShare - internationellt nätverk som arbetar för och om kollaborativ ekonomi. Arrangerar konferenser och workshops.

OuiShare Sweden - Facebook-grupp, del av OuiShare-nätverket.

DelaEko - blogg om kollaborativ ekonomi med praktiska tips, information, föredrag & workshops

Kollaborativ ekonomi Göteborg - ideell förening som arbetar för att skapa dialog och samarbete kring kollaborativ ekonomi mellan civilsamhället, offentlig och privat sektor.

Collaborative consumption - sajt med info, nyhetsbrev, jobb, events

Shareable - nyhetssajt och sambandscentral, driver även Sharing Cities Network