Dokumentärfilmen Dela är det nya äga

23 minuter

Av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare, KTH. 

Producerad av LottaFilm med stöd av Forskningsrådet Formas, Mistra Urban Futures och Malmö stad.